To give you the best possible experience, this site uses cookies. Using your site means your agree to our use of cookies. We have published a new cookies policy, which you should need to find out more about the cookies we use. View Cookies Policy.
Modré květy ručně malované na květináčiMalované květy na květináči
  • Nové
411,60 Kč
spirálky a kolečka na květináčiRučně malovaný květináč spirálky
  • Nové
544,70 Kč
Dekorace ručně malované zrcadlo
  • Nové
350,00 Kč
Ručně malované zrcadloRučně malované zrcadlo
  • Nové
350,00 Kč

Vlákeň oboupohlavná (hemafroditní sida) - Ripariosida hermaphrodita

Vlákeň oboupohlavná (hemafroditní sida) - Ripariosida hermaphrodita

Vlákeň oboupohlavná (hemafroditní sida) - Ripariosida hermaphrodita

Hermafrodit sida dorůstá výšky až 3 metrů a lze jej proto použít jako zástěnu nebo oddělovací živý plot. Je to také vynikající rostlina přitahující včely. Je skutečným magnetem pro všechny druhy hmyzu a její bílé květy umožňují vysokou produkci medu, existují plantáže s výnosem až 48kg/akr). Produkuje nektar a pyl zejména pro včely medonosné, čmeláky a samotářské včely. Listy vlákně se používají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Studie ukazují, že tato rostlina je dobrým zdrojem biomasy (Jako Miscanthus - ozdobnice obrovská). Je vhodná na mulčování a kompostování.

Sida původně pochází se Severní Ameriky a vyskytuje se hlavně v říčních údolích a na jezerech. Nazývána také sléz virginský. Ve své domovině se částečně řadí mezi rostlinné druhy ohrožené vyhynutím. V Evropě se pěstuje od 30. let 20. století. Především v Polsku.

Vlákeň je považována za víceúčelovou rostlinu s potenciálním uplatněním jako biomasa pro výrobu energie, krmné plodiny, výrobě medu, pro výrobu vláken, pro papírenský průmysl, stabilizaci půdy a rekultivaci kontaminovaných a zdevastovaných půd a dokonce i zdroj léků. 

doba květu: červenec, srpen, září

Trvalka - dlouhověká rostlina

Množení: semeny, kořenové řízky

Hermafroditní sida je obzláště dlouhověká a vytrvalá rostlina

Hermafroditní sida je obzláště dlouhověká a vytrvalá rostlina, která se může dožít až 30 let.

Sida zlepšuje půdu

Vlákeň oboupohlavná vyvíjí silný větvený kořenový systém a často se používá k rekultivaci degradovaných půd. Sida má potenciál kombinovat ekosystémové služby jako je snížení eroze půdy, snížení vyplavování dusičnanů a také zvýšení biologické rozmanitosti. 

Ve studii, ve které byl zjišťován počet žížal a jejich celková biomasa v půdě pod sedmi různými víceletými plodinami včetně Sida a kukuřice, dosáhly oba parametry svého maxima u Sida , což poukazuje na její potenciál zhodnotit půdu i ekologicky.

Sida (Vlákeň) je vhodná pro tvorbu biomasy

Sida je jednou z víceletých energetických rostlin, které lze využít jak v bioplynové stanici, tak tepelně. Pokusy použít rostlinu v bioplynových stanicích nebo systémech vytápění peletami již přinesly vynikající výsledky. Bylo provedeno mnoho výzkumů, ale v praxi se moc nepoužívá, protože je problém s výsadbou na velkých plochách. Sida je v první roce po výsevu je velmi citlivá na plevel. Čerstvě vyklíčené rostlinky Sida jsou velmi drobné, v počáteční fázi rostou pomalu, a proto je snadno zaroste plevel. A klíčivost semen sida může být nepředvídatelně nízká. Množení pomocí sazenic, nebo kořenových řízků je úspěšnější, ale je ekonomicky nákladnější na založení porostu.  

Pěstování sida ze semen

Předpěstování uvnitř: únor, březen

Venkovní doba setí: duben, květen, červen

Hloubka výsevu: 0,5cm

Optimální klíčivost: 16-18°C

Vzdálenost výsevu: 20 - 25cm

Vlákeň je vytrvalá a zimně odolná rostlina. Výsev venku je možný od poloviny března. Dobře klíčí při teplotě +20°C. Semínka rozházejte a jen lehce zatlačte do půdy. Kvete již během prvního roku. Vzdálenost výsadby: cca 40cm. Roste na plném slunci i v částečném stínu. Snáší širokou škálu půdních podmínek od těžkých po chudé. Zcela odolává suchu v létě a je mrazuvzdorná do -35°C. Některé zdroje uvádějí, že i když odolává suchu, tak v raných fázích růstu může být citlivá a méně tolerantní k suchu. 

Třetí rok po výsadbě vlákně vyroste 20-40 výhonků z jedné rostliny, které během zimy odumírají.  V prvním roce roste poměrně pomalu a je citlivá na plevel a proto je důležitá příprava půdy. Ale od druhého roku dorůstá 2,5 až 4 metry. Sida nevyžaduje žádná speciální umělá hnojiva, takže je ideální pro organické systémy a má obrovský potenciál v zemědělské krajině pomoci opylovačům. 

Moje poznámky

Plánuji vlákeň použít jako oddělovací stěnu a větrolam ze severní strany záhonů pro zeleninu. Velice se mi v tomto osvědčily fazole, ale vlákeň je větší a rychle roste. V blízkosti zeleniny bude také přitahovat opylovače a narostlou hmotu po seřezání chci použít pro mulčování, nebo do kompostu. Mojí snahou je vytvořit si na zahradě zdroj vlastního materiálu pro mulčování. 

    zanechte odpověď